Nero 10 Multimedia Suite Crack Cocaine

Posted : adminOn 11/5/2017

Nicoline van der Sijs, Chronologisch woordenboek dbnl. Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissenverantwoordinggebruikt exemplaarexemplaar universiteitsbibliotheek Nijmegen, signatuur CB1 C 1. Dit bestand biedt, behoudens een aantal hierna te noemen ingrepen, een. Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen van Nicoline van der Sijs uit 2. Gmail is email thats intuitive, efficient, and useful. GB of storage, less spam, and mobile access. TheINQUIRER publishes daily news, reviews on the latest gadgets and devices, and INQdepth articles for tech buffs and hobbyists. Het werk verscheen in 2. Etymologie in het digitale tdperk. De betreffende paginas zijn daardoor komen te vervallen. Bij de omzetting van de gebruikte bron naar deze publicatie in de dbnl is een aantal delen van de tekst niet overgenomen. Web oficial de la Universidade da Corua. Enlaces a centros, departamentos, servicios, planes de estudios. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get. NON Niedziela, 28 Lipiec 2013 r. Mam nadzieje ze ktos sie wreszcie tym zajmie. Polsce i za co. Nero 10 Multimedia Suite Crack CocaineHieronder volgen de tekstgedeelten die wel in het origineel voorkomen maar hier uit de lopende tekst zijn weggelaten. Ook de blanco paginas p. Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren The Digital Library of Dutch Literature is a collection of primary and secondary information on Dutch language and. Tabtight professional, free when you need it, VPN service. RebelMouse is the best CMS 2017 and 1 Wordpress VIP alternative. See what makes us so fast, and why you should replatform with us today. Chronologisch woordenboekpagina 3Nicoline van der Sijs. Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissenvignetUitgeverij L. J. Veen. AmsterdamAntwerpenpagina 4Alle rechten voorbehouden 2. Nicoline van der Sijs. Omslagontwerp Brigitte Slangen. Typografie Sander Pinkse Boekproductie, Amsterdamisbn 9. D1. 99. 90. 10. Dit is de handelseditie van een proefschrift getiteld Etymologie in het digitale tijdperk. Een chronologisch woordenboek als praktijkvoorbeeld, verdedigd te Leiden. Inhoud. Voorwoord 1. Dankbetuiging 1. Gebruikte symbolen en afkortingen 1. Hoofdstuk 1. De proefopstelling. Het digitale tijdperk. Etymologie in het computerloze tijdperk. Dateringen. 21 Etymologie in het digitale tijdperk. Hypothese, werkwijze en doelstelling. Over de opzet van dit boek. Algemene opmerkingen. De inrichting van de etymologische database. De trefwoorden. 31. De dateringen. 33 De jaartallen. Problemen bij het dateren. Problemen bij het gebruik van het mnw en het wnt. Opnamebeleid van woordenboeken. Taboe, eufemisme en algehele vaagheid. De relatieve waarde van dateringen. De gedateerde betekenis. Betekenisveranderingen. Betekenisveralgemening. Betekenisvernauwing. Metaforisch gebruik. Metonymisch gebruik. De oorspronkelijke of eigenlijke betekenis. Niet apart gedateerde betekenisverschuivingen. Meerdere betekenissen gedateerd. Verschil in herkomst. Betekenisontlening. Uiteengegroeide betekenissen. Eufemisering. 53. De gedateerde vorm. Verschil in herkomst. Geregeld optredende vormveranderingen. Onregelmatige vormveranderingen. De herkomst van de trefwoorden. Inheemse woorden. Leenwoorden. 63 Afgeleiden van leenwoorden. Lettergreepwoorden. Etymologie onbekend. Speciale gevallen waarvoor de indeling inheems geleend geldt. Namen die soortnaam zijn geworden. Gemunte woorden. 68 Volksetymologie. Betekenisontleningen. Leenvertalingen. 71 Contaminatie. Talen waaraan woorden zijn ontleend. De thematische indeling. Dateringen en de realiteit. Datering en daadwerkelijk gebruik van een woord. Dateringen als afspiegeling van maatschappelijke veranderingen. Aandacht voor nieuwe woorden. Voorspellingen over de levensduur van woorden. Werken in andere talen waarin nieuwe woorden en dateringen een rol spelen. Concluderend. 94. Hoofdstuk 2. De oudste bronnen voor het Nederlands. Inleiding. 97. 2. Het prille begin plaatsnamen in Romeinse bronnen. De wieg van het Nederlands. Het Frankisch als indirecte bron. De Lex Salica. 10. Frankische woorden in het Frans. Plaatsnamen in Latijnse bronnen. Latijnse oorkonden en inkomstenregisters als bron voor Nederlandse woorden. De oudste Nederlandse zinnen en teksten eind achtste eeuw tot de dertiende eeuw. Het oudste Nederlands een Utrechtse doopbelofte en een Hollandse lijst van heidense praktijken uit 7. De oudste omvangrijke Nederlandse tekst de Wachtendonkse Psalmen uit de tiende eeuw. De tweede omvangrijke Nederlandse tekst de Leidse Willeram uit ca. De oudste literaire Nederlandse zinnetjes. Concluderend. 14. Hoofdstuk 3. De herkomst van Nederlandse woorden. Inleiding. 14. 33. Inheemse woorden. De oudste inheemse samenstellingen. Verholen samenstellingen. Copulatieve samenstellingen. Possessieve samenstellingen. Samenstellende afleidingen. Concluderend. 15. Inheemse afleidingen met improductieve achtervoegsels. Zelfstandige naamwoorden. Het achtervoegsel m. Drake Underground Kings. Het verkleiningsachtervoegsel el. Het instrumentale achtervoegsel el. Dierennamen op el. Het abstracte achtervoegsel nis. Het abstracte achtervoegsel st. Het abstracte achtervoegsel te. Het collectivum ge. Bijvoeglijke naamwoorden. Het achtervoegsel n. Bijwoorden. 17. 2 De bijwoordelijke s. Werkwoorden. 17. 4 Causatieve werkwoorden. Het achtervoegsel igen. Iteratieve werkwoorden op eren en elen. Concluderend. 18. Inheemse gelede en ongelede woorden van na 1. Klanknabootsende woorden. Tussenwerpsels. 19. Dierennamen. 19. 3 Werkwoorden. Overige woorden. 20. Concluderend. 20. Herhalingswoorden. Hele herhalingswoorden. Gedeeltelijke herhalingswoorden. Klankschilderende woorden. Leenwoorden. 21. 3 Oude leenwoorden in het Germaans. Substraatwoorden in het Germaans. Slavische leenwoorden in het Germaans. Keltische leenwoorden in het Germaans. Latijnse leenwoorden in het Germaans en het Nederlands. Leenwoorden in het Nederlands. Leenwoorden uit Romaanse talen. Franse leenwoorden. Italiaanse leenwoorden. Spaanse leenwoorden. Portugese leenwoorden. Leenwoorden uit Germaanse talen. Duitse leenwoorden. Nederduitse leenwoorden. Jiddische leenwoorden. Engelse leenwoorden. Friese leenwoorden. Scandinavische leenwoorden. Afrikaanse leenwoorden. Leenwoorden uit andere Indo europese talen. Griekse leenwoorden. Slavische leenwoorden. Leenwoorden uit het Romani. Leenwoorden uit Semitische talen. Arabische leenwoorden. Hebreeuwse en Aramese leenwoorden. Leenwoorden uit andere niet Indo europese talen. Turkse leenwoorden. Leenwoorden uit het Indonesisch. Leenwoorden uit West Indi3. Japanse leenwoorden. Chinese leenwoorden. Concluderend. 30. Afgeleiden van leenwoorden. Letterwoorden en lettergreepwoorden. Etymologie onbekend. Hoofdstuk 4. Themas chronologisch bekeken. Inleiding. 32. 54. Inhoudswoorden geselecteerde woordvelden. Aardrijk. 34. 2 Weersverschijnselen. Plantenrijk. 34. 3 Granen. Vruchten en noten. Dierenrijk. 34. 8 Gedomesticeerde zoogdieren. Geiten en schapen. Paarden en paardachtigen. Runderen. 35. 1 Varkens. Honden en hondensoorten. Katten en kattensoorten. Wilde zoogdieren. Inheemse benamingen. Geleende benamingen knaagdieren. Geleende benamingen hoefdieren. Geleende benamingen roofdieren. Overige geleende benamingen. Mensenwereld. 36. Familieleden. 36. Leeftijdsfasen. 36. Zintuiglijkheden. Kleuren. 37. 14. 1. Consumptie. 37. 3 Alcoholische dranken. Bieren. 37. 3 Wijnen. Overige alcoholische dranken. Niet alcoholische dranken. Zuivelproducten. 38. Kaassoorten. 38. 1 Soepen. Vlees en worstsoorten. Gerechten. 38. 5 Groenten. Kruiden en specerijen. Gekonfijte en gedroogde vruchten. Sauzen. 39. 3 Brood. Gebak en koekjes. Snoep en nagerechten. Drugssoorten. 39. Rookwaar. 40. 14. Tijd. 40. 3 Maanden en seizoenen. Tijdrekening. 40. Bijwoorden van tijd. Religie. 40. 9 Functionarissen en persoonsaanduidingen binnen de katholieke Kerk. Hervorming. 41. 2 4. Sociale leven. 41. Huishoudelijke apparaten. Meubels. 41. 7 Hoofddeksels. Schoeisel. 42. 0 Stofnamen. Voortbewegen. 42. Aandrijfkrachten. Door mens of dier getrokken transportmiddelen. Openbaar vervoermiddelen. Fietsen en opvolgers. Autos. 43. 2 Vliegtuigen. Scheepvaart. 43. 5 Schepen. Inheemse scheepsnamen. Geleende scheepsnamen. Handel. 43. 9 Officile munteenheden. Nederlandse muntnamen. Werk en industrie. Beroepen. 44. 8 Boeren en landbouwers. Ambachtslieden. 45. Kleinhandelaars. 45. Het oudste beroep. Leger. 45. 7 Groepsaanduidingen. Persoonsaanduidingen.